Auditorské služby

Line
Audit     Při uplatňování auditorských postupů používáme nejlepší a osvědčené globální postupy a normy v oblasti auditu. Naše služby jsou nabízeny profesionály se zkušenostmi v různých průmyslových odvětvích, to nám umožňuje řešit složité obchodní problémy našich klientů a doporučit tak vhodná preventivní opatření.

   Vedoucí týmu auditor Daniel Ivanov je zahrnut do seznamu registrovaných auditorů podle článku 102, odstavce 1 zákoníku pojištění, mající nárok na audit účetní závěrky pojišťoven a zajišťoven.    Naše auditorské služby zahrnují:
  • Nezávislé auditorské zakázky a jiné zakázky, týkající se zajišťování finančních výkazů a historických finančních informací;
  • Zakázky auditu účetní závěrky pojišťoven a zajišťoven;
  • Audit projektů financovaných z programů EU;
  • Zakázky přezkoumání finančních výkazů;
  • Zakazky dohodnutých postupů týkajících se různých projektů financovaných pomocí speciálních prostředků;
  • Konverze účetní závěrky
  • Poradenské služby v oblasti účetního výkaznictví.
  • Finanční a daňové due diligence.

    Pro více informací, nás prosím kontaktujte!


Kontaktujte nas