За счетоводна къща Булдес 2006

Line
Счетоводна къща Булдес 2006   Счетоводна къща „Булдес 2006“ ООД е създадена в София, през 2006 година, от дългогодишни специалисти в областта на счетоводството, одита и данъците. В основата на екипа е Дипломиран експерт счетоводител (ДЕС), който работи с група висококвалифицирани сътрудници, като при нужда се привличат и външни консултанти в необходимите области.

  За разлика от други счетоводни къщи ние не използваме нискоквалифицираните услуги на ученици от професионални гимназии или студенти. Всички наши сътрудници имат завършена магистърска степен по релевантни икономически дисциплини и са се занимавали професионално със счетоводство минимум три години. Това гарантира високото качество на обслужването и придържането към добрите практики в сферата на счетоводните услуги.

  За нас няма маловажни клиенти - имаме богат опит в счетоводството на малки и големи предприятия от всички сфери на бизнеса, както и нестопански организации с идеална цел.

   За нашите чуждестранни клиенти, ние предлагаме и специализирани услуги на английски и чешки език.

   Ние сме специализирани в:
 • Процедурите необходими за придобиване на лицензия за търговия с електрическа енергия
 • Консултации по ЗКПО и ЗДДС на компании, търгуващи с енергийни продукти (електрическа енергия, газ и въглища) и търговски права за пренос
 • Консултации относно акциз върху енергийните продукти (ЗАДС)
 • Отчитане на внос, износ и транзит на електрическа енергия за трети страни
 • Интрастат законодателство и деклариране
 • Представителство пред НАП и Агенция Митници
 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети по МСФО, НСС и US GAAP
 • Специфични анализи и справки според нуждите на клиента
 • Одит в енергийния сектор
 • Сливания и придобивания


    Нашата счетоводна кантора Ви предлага:

Счетоводни услуги
 • Защита на Вашите финансови интереси
 • Прецизност и коректност
 • Висококачествени счетоводни услуги, на цени съобразени с българската икономическа действителност
 • Гъвкавост и индивидуален подход към всеки клиент
 • Своевременна информация за непрестанно променящото се бизнес законодателство в Република България, която да улеснява управлението на бизнеса и вземане на решения    Какво НЕ Ви предлагаме:

Счетоводни услуги- лоши практики
 • Нискоквалифицирани счетоводни услуги
 • Безотговорност
 • Постоянни оправдания за не добре свършена работа
 • Скрити условия и тарифи, които предполагат безкрайни доплащания към месечните абонаментни такси