O nás

Line
Accounting   "Buldes 2006" s.r.o. byla založena v Sofii, v roce 2006, od zkušených odborníků v oblasti účetnictví, auditu a daní. V jádru týmu je držitel certifikátu auditora, který pracuje se skupinou vysoce kvalifikovaných pracovníků.Pokud je to nutné, spolupracuje se s externími konzultanty v potřebných oblastech.

  Na rozdíl od jiných účetních firem nevyužíváme nekvalifikovaných služeb studujících studentů. Všichni naši zaměstnanci mají ukončený magisterský titul v relevantních ekonomických disciplínách a praktikovali účetnictví nejméně tři roky. To garantuje vysokou kvalitu našich služeb a dodržování osvědčených postupů v oblasti účetnictví.

  Každý klient je pro nás důležitý - máme dlouholeté zkušenosti v účetnictví malých a velkých firmách ve všech oblastech podnikání a neziskových organizacích.

    Pro naše zahraniční klienty nabízíme specializované služby v angličtině a češtině.

   Specializujeme se na:
 • Postupy potřebné pro získání licence pro obchodování s elektřinou
 • Konzultace v rámci daně z příjmů právnických osob a DPH, které obchodují s energetickými produkty (elektřina, plyn, uhlí) a práv přeshraničních kapacit
 • Konzultace spotřební daně z energetických produktů
 • Hlášení o dovozu, vývozu a tranzitu elektřiny do zemí mimo EU
 • Legislativa Intrastat a podávání zpráv
 • Účetnictví a zastupování před daňovými úřady a celním úřadem
 • Příprava prozatimní a roční účetní závěrky podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, Národních účetních standardů a US GAAP
 • Specifické analýzy a zprávy, podle potřeb zákazníka
 • Audit v energetice
 • Fúze a akvizice

    Naše účetní firma nabízí:

Účetní služby
 • Ochrana vašich finančních zájmů
 • Přesnost a správnost
 • Vysoce kvalitní účetní služby, v cenách šité na míru bulharské ekonomické realitě
 • Flexibilita a individuální přístup ke každému klientovi
 • Včasné informace o neustále se měnící legislativě podnikání v Bulharské republice, což usnadňuje řízení podniku a rozhodování    Co Vám nenabízíme:

Accounting- bad practices
 • Nekvalifikované účetní služby
 • Nezodpovědnost
 • Konstantní výmluvy pro špatně provedené služby
 • Skryté podmínky a ceny, které naznačují nekonečné dodatečné platby v měsíčních poplatcích