Доклади за прозрачност

Line
Доклади за прозрачност   Съгласно изискванията на чл. 62 (1) от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.